OBJEDNÁVKY / COMMANDES

VYTVORENÉ KNIHY / LES LIVRES DÉJÀ CRÉÉS

VLASTNÝ NÁVRH KNIHY / VOTRE IDÉE 

POSTUP OBJEDNÁVOK / LES ÉTAPES DES COMMANDES

Vytvorenie objednávky / Création de commande

Na základe Vami vybratej knihy z našej súčasnej tvorby alebo vlatného návrhu / Vous avez le choix parmis des livres déjà créés ou la commande de votre idée spécifique  

Spracovanie objednávky / Enregistrement de commande

Objednávka sa spracúva jedným z našich pracovníkov / La commande est bien enregistrée par notre équipe

Vytvorenie grafických návrhov a zaslanie cenovej ponuky / Création des projets possibles et liste de prix

Na základe Vami zvolenej možnosti vyhotovíme grafické návrhy a cenovú ponuku, ktoré Vám zašleme / Pour finir votre commande on vous envoie le dessin graphique et liste de prix

Výber jedného z grafických návrhov / Votre choix spécifique

Váš výber z grafických návrhov / Votre choix des dessins graphiques

Potvrdenie objednávky / Acceptation de la commande

Potvrdenie záväznej objednávky / Nous acceptons votre commande

Vyhotovenie knihy a zaslanie hotového produktu / Création et expédition de votre livre

Dielo sa vyhotovuje a následne zasiela na Vašu adresu. Na Vašu žiadosť Vám zašleme fotku knihy / On l´envoie à votre adresse et à votre demande on envoie la photo